LYDYMO BŪDAS

Sulydant vamzdį ir armatūrą, plastmasė ištirpsta į vientisą elementą. Vamzdis ir armatūra kaitinamispecialiais virinimo įrankiais ir tada sujungiami. Baigta!
Dvigubas medžiagos storis sujungimo vietoje užtikrina dvigubą saugumą kritiniame vamzdžių
sistemos taške. AQUATHERM lydymo būdu lengvai pasieksite patvarų ir sandarų sujungimą.

ATRAMŲ ĮVIRINIMO BŪDAS

Atvamzdžius galite lengvai padaryti įvirindami atramas net vėlesniame montavimo etape. Be to,
įvirinamos atramos padės sutaupyti medžiagas ir laiką.
Montuojant trišakį , kai reikalingi trys sujungimai, darbo sąnaudos apsiriboja tik atramos ir
atvamzdžio montavimu. Paprasčiausiai pragręžkite vamzdį; pašildykite atramą, vamzdžio sieną
ir išlinkį; sujunkite elementus. Baigta!

[/fullwidth amoxicilina 250]